Norra Unnaryds Intresseförening

Föreningen, som är politisk och religöst obunden, bildades den 13e november 1988 med syfte att tillvarata lokala intressen i olika frågor av betydelse för en positiv utveckling av Norra Unnarydsbyggden.

Medlem kan den bli som bor i Norra Unnaryds församling, har anknytning till Norra Unnaryd eller på andra grunder vill stödja föreningens målsättning.

I år kommer Itresseföreningen att jobba med fortsatt upprustning av området runt kyrkdammen, arbete med att starta ett gym, byggande av en scen, planering och förberedelser av årets dammfest och andra aktiviteter så som bastukvällar, och prova-på kvällar i skolan med mera.

I styrelsen sitter för närvarande:

Ordförande Josefin Lindell-Sjögren Tel: 0707-56 72 27 Mail: josefin.lindell-sjogren@jonkoping.se
Sekreterare
Malin Hansdotter
Kassör Anders Karlsson

Styrelseledamöter och Suppleanter
Daniel Josefsson, Kent Josefsson,
Rickard Josefsson, David Stomby,
Maritha Stomby, Elvira Westberg
Karin Zabel

Revisorer
Annika Brorsson
HÃ¥kan Ericson

Suppleanter
Stig Gustafsson

Valberedningen
Magnus Wiktorsson